Ing. Ivana Minářová

Úřady

Potřebuji projekt? Aneb jdeme poprvé na stavební úřad

Na stavebním úřadě vám poradí, jaké doklady musíte předložit, abyste mohli začít stavět.

Ozývají se mi mnozí budoucí stavebníci, že potřebují projekt. V mnoha případech se to dovědí náhodou, když se baví s kamarádem, a ten jim řekne, že by měli mít k plánované stavbě povolení. Tak zajdou na stavební úřad, úředník řekne, že potřebuje projekt s kulatým razítkem, a stavebníku – poraď si sám.

Bohužel, toto se děje často. Jak to tedy s povolením staveb je?

Úředníka samozřejmě zajímá, co se budete stavět. Proto potřebujete v prvé řadě dokumentaci „pro úředníky“ (další stupeň je dokumentace pro stavební firmu, o té bude řeč v jiném článku) – dokumentaci pro územní souhlas, ohlášení stavby, stavební povolení atd. Záleží na typu a velikosti vaší stavby. Jakou dokumentaci potřebujete by vám měl říci úředník, když mu popíšete svůj záměr. Tedy co, jak velké a kde budete stavět. Například: chci postavit rodinný dům, který má dvě podlaží + obytné podkroví, není podsklepený, má přibližnou plochu 100 m2 a bude stát na pozemku č. 108 v katastrálním území Horní-Dolní. Důležité je zajít za úředníkem, který má příslušný pozemek na starosti, neboť jeho kolega u protějšího stolu může mít jiné požadavky nebo je v zákoně psáno jinak (bohužel realita českých stavebních úřadů).

Úředník vám také řekne, jaká stanoviska dotčených orgánů bude vyžadovat. To jsou úřady a instituce, které se k projektu vyjadřují – například hasičský záchranný sbor, správci sítí (energetika, telekomunikace, plynárny, atd.), správce komunikací, odbor památkové péče nebo životního prostředí, atd. Bez této informace z úřadu neodcházejte.

U rekonstrukcí může být situace složitější. Máte přízemní rodinný dům a chcete zvednout střechu o jedno patro? Zde úředníci budou posuzovat, zda v dané oblasti lze stavbu navýšit. Chcete jenom zateplit fasádu? To už záleží úřad od úřadu – někde zateplení podléhá ohlášení, jinde ne. Ptejte se. Povinností úředníka je poskytnout vám informace.

Myslím si a praxe mi potvrzuje, že je pro stavebníka, který se se stavbou setkává prvně, vhodnější vzít již na tuto první návštěvu stavebního úřadu odborníka. Ten bude vědět, jaké informace potřebujete znát. Pokud to bude zároveň váš projektant, bude vědět přesné zadání, aby splnil všechny požadavky pro povolení stavby dané našimi zákony.