Ing. Ivana Minářová

Úřady

Provozovna v pronajatém prostoru a rekolaudace

Podnikáte a uvažujete o zřízení provozovny? Kromě potřebných povolení pro podnikání (živnostenské oprávnění, povolení speciálních řadů jako je například v případě lékáren SÚKL, atd.) budete potřebovat prostory zkolaudovat na daný provoz, tj. je nutná rekolaudace.

Předem si zjistěte, jaké požadavky jsou kladeny právním řádem a závaznými ČSN na provozovnu (provozovna, kde budete prodávat potraviny bude mít jiné požadavky než servis kol nebo kadeřnictví). S tím může pomoct projektant nebo si oběhejte úřady.

S čím se setkáte u každé provozovny:
– pracovníci musí mít hygienické zázemí (WC, umývadlo) stavebně oddělené od provozovny =>závěs nestačí, potřebujete řádné odvětrání do venkovních prostor (střecha, fasáda)
– pracovníci musí mít prostor pro uložení osobních věcí a oblečení (šatní skříňka)
– osvětlení pracoviště podle příslušných norem
– větrání provozovny (okna, vzduchotechnika)
– denní osvětlení – pokud samotná provozovna nemá okna do fasády, pak musíte mít denní místnost, kde si nejen dají pracovníci svačinu, ale načerpají potřebné denní světlo
– úklidová místnost
+ další podle typu provozovny

Pokud jste schopní toto vše zajistit, pak můžete podepsat smlouvu s vlastníkem.

Jaké úřady musíte oběhat?
Zajděte na stavební úřad, kde vám řeknou, co budete k povolení provozovny potřebovat. Pokud měníte využití prostor (například je prostor využívaný jako prodejna oblečení a budete tam chtít zverimex), musíte změnit užívání (části) stavby. K většině provozoven je třeba mít stanovisko Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, Orgánu územního plánování. V případě, že budete na fasádu dávat označení provozovny (reklamní polep výkladce, panel označující provozovnu, atd.) a stavba je v oblasti s památkovou ochranou, pak budete navíc potřebovat stanovisko orgánu památkové péče. Nestačí však, že úřadu dáte žádost o stanovisko a vysvětlíte úředníkovi, co chcete dělat. Musíte nechat zpracovat dokumentaci projektantem (minimální rozsah je stavební řešení s popisem provozovny, požárně bezpečnostní posouzení a případně statické posouzení).

Až budete mít souhlasy všech úřadů, pak již stačí zajít na stavební úřad se žádostí o změnu užívání stavby, případně ohlášení stavby. Pokud vše půjde dobře, za 30 dní máte povolení. K žádosti budete potřebovat ještě souhlas vlastníka, který bude formou podpisu na situačním výkrese. Ten budete mít od projektanta. Smlouva o pronájmu v tomto případě nestačí, úředník se řídí stavebním zákonem a ne občanským zákoníkem, podle kterého řešíte smlouvu. Počítejte s nějakou dobou navíc na kolaudační souhlasy, které budou vydávat alespoň hygiena a hasiči. Ty si pozvete, až budete mít provozovnu připravenou stavebně, to znamená před tím, než navezete zboží.

Jak dlouho to zabere?
Od okamžiku, kdy si vyhlédnete prostory a budete moci otevřít, budete potřebovat minimálně 4 měsíce. Měsíc zabere zpracování dokumentace, dva měsíce úřady, pak provedení stavebních úprav a kolaudační souhlasy. Počítejte s tímto časem již předem, například při stanovení výše nájmu. Někteří vlastníci dávají slevu na pronájmu v prvních měsících, kdy nebudete mít otevřeno.