Ing. Ivana Minářová

Stavba

Odborné vedení stavby

Nedávno mě oslovil mladý pán, že má domek z nepálených cihel a rád by ho zrekonstruoval. Přijela jsem na místo a nestačila se divit. Stavební práce byly v plném proudu – toto nám tu zavazelo, proto jsme to vybourali, tady jsme postavili novou stěnu. Jediný problém vidíme v tom, kam dát komín. A také potřebujeme vybourat okno, tak co s tím. Potom také nevíme, co s těmi nepálenými cihlami. Nikdo z přítomných, kteří se podíleli na této akci, netušili, co dělají.

Tak pojďme popořádku

Právníci rádi používají větičku “neznalost práva neomlouvá”. Existuje i stavební právo, konkrétně stavební zákon č. 183/2006 Sb., od 1.7.2024 to pak bude zákon č. 283/2021 Sb. Obě znění ukládají stavebníkům – tedy lidem, kteří se rozhodnou stavět novou nebo upravovat stávající stavbu – nějaké povinnosti. Mezi ně patří:

 • Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
 • Stavebník je povinen pro účely projednání záměru opatřit předepsanou dokumentaci.
 • Stavba pro bydlení vždy vyžaduje povolení.
 • Stavba pro bydlení vždy vyžaduje odborné vedení autorizovanou osobou (to je ta, která má kulaté razítko).
 • Zákon ukládá další povinnosti, nicméně toto pro začátek stačí.

Jak by to tedy mělo být

 • Zajdu na stavební úřad v místě stavby zeptat se, co potřebuji k tomu, abych mohl začít stavět.
 • Kontaktuji stavebního odborníka – architekta, projektanta. Ten už bude vědět, co dělat, a provede vás krok za krokem.
 • Nechám zpracovat projektovou dokumentaci, kterou následně zanesu na stavební úřad se žádostí o povolení stavby.
 • Nechám zpracovat podrobnější dokumentaci, podle které se bude dát stavba realizovat. Budu mít tedy nakresleno vše, co je potřeba, budu vědět, jak zajistit dům před zřícení nebo před ohrožením sousedních staveb, nehledě na své vlastní zdraví.
 • Během realizace stavby bude stavba pod dozore člověka, který ví, o co jde.
 • Seriál Pat a Mat si nechám pro chvíle oddechu a v žádném případě se jím neřídím. Každé malé dítě ví, že počínání těchto dvou postaviček vždy skončí katastrofou.

Co se v tomto případě mohlo stát

 • Stavba se (alespoň částečně) zřítí, již předchozí majitelé provedli pár “krásných” zásahů, které mají vliv na statiku domu a které laické okno nevidí.
 • Sousední stavba je ohrožená (dům je součástí řadové zástavby) a může dojít k jejímu poškození.
 • Stavba je ve svahu, zásah do založení by mohl mít vliv na další sousední pozemky.
 • Neodborný zásah do konstrukcí má následně vliv na bezpečnost všech, kdo se ve stavbě budou vyskytovat.

Nezapomínejte – stavební právo je právo veřejné. Nemůžete si dělat co chcete, i když stavba je vaše a platíte ji z vašich peněz. Každá stavba má vliv na své okolí – vzhledem, vlivem na sousední stavby a pozemky, nějak ovlivňuje životní prostředí (kouř z komína), vliv na zdraví (hluk z tepelného čerpadla), atd. atd. Myslete na to, ještě než se pustíte do práce.