Ing. Ivana Minářová

Zásady ochrany osobních údajů

Platnost od 12.4.2020

Správce osobních údajů:
Ing. Ivana Minářová / ivana@minarova.cz / tel. 603 734 898
Sídlo: Elplova 14, 628 00 Brno / IČ: 01980157

S jakými osobními údaji svých zákazníků disponuji?

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, telefonní kontakt, emailová adresa, ID datové schránky.
Identifikační údaje stavby – adresa, číslo parcel, vlastnictví, které je uvedené v katastru nemovitostí.

Za jakým účelem je vůbec mám a k čemu je využívám?

Osobní údaje shromažďuji za účelem uzavření obchodního vztahu a pro potřeby výkonu povolání – zpracování dokumentace stavby a odborného poradenství.
Údaje související s výkonem povolání (identifikační údaje stavby a stavebníka) předávám dalším zpracovatelům dokumentace (mým subdodavatelům).
V případě zastupování na základě plné moci předávám osobní údaje (vč. data narození) příslušným úřadům za účelem zajištění stanovisek dotčených orgánů a povolení stavby.
Uložené osobní údaje nevyužívám k vlastním marketingovým ani jiným účelům s výjimkou, kdy se klient přihlásí k odběru newsletteru sám – viz dále, a s výjimkou uděleného doporučení – hodnocení mých služeb (osobní údaje – jméno, případně webové stránky klienta, se stručným hodnocením mých služeb, zveřejňuji na mých webových stránkách www.minarova.cz, www.genialnidum.cz a webové prezentaci https://navolnenoze.cz/prezentace/ivana-minarova/).

Po jak dlouhou dobu mohu s těmito údaji pracovat?

Osobní údaje zpracovávám po dobu nezbytně nutnou po dobu stanovenou zákony a jinými právními předpisy.
Osobní údaje klientů zpracovávám po dobu trvání spolupráce a následných 5 let po dokončení projektu.
Projektová dokumentace je archivována po dobu života autorizované osoby nebo životnosti stavby z důvodu profesní zodpovědnosti.
Záznam online konzultace uchovávám po dobu 2 let.

Mám tyto údaje dostatečně zabezpečené, ať už v elektronické nebo papírové formě? Kdo další k nim má přístup?

K ukládání osobních údajů využívám službu G Suite, která je v souladu s GDPR. Dále osobní počítač a mobilní telefon. Kladu velký důraz na bezpečnost IT – např. striktně používám dvoufázové zabezpečení.
Dokumenty v tištěné podobě mám uložené v archivu na adrese sídla.

Zasílám svým zákazníkům newsletter nebo jiné obchodní nabídky související s mým podnikáním?

K newsletteru – novinkám z webu Geniální dům (www.genialnidum.cz) se přihlašuje odběratel sám. Klienti, kteří využili placené poradenství, mohou být přidáni do databáze automaticky na základě uzavřeného obchodního vztahu.
Databáze přhlášených je uložená ve službě MailChimp, která je v souladu s GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz, který je uvedený na konci každého newsletteru.

Vaše práva

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které ukládá zákon nebo jiný právní předpis)
  • právo své osobní údaje upravit, doplnit
  • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
  • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
  • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
  • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů (tímto právem však není dotčeno zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které ukládá zákon nebo jiný právní předpis)