Ing. Ivana Minářová

Projekt

Proč projekt stojí tolik peněz?

Mohlo by se zdát, že projektová dokumentace stavby je pár papíru – nějaký text a čáry nakreslené v počítači. Proč tedy po klientech projektant požaduje několik (desítek) tisíc korun?

Pojďme se na to podívat trochu podrobně. Stavba není jednoduchá záležitost. Pokud se záměr nepodaří, stojí oprava nemalé peníze. Pokud “něco” spadne, poškodí se majetek nebo, v tom horším případě, může dojít ke smrti člověka, který pod sutinami zůstane. Každý projektant, který na oněch pár papírů otiskne své kulaté razítko, za projekt ručí – že se podle něho bude dát stavba postavit a bude správně fungovat.

Na projektu pracuje obvykle více specialistů – architekt, statik, stavař, vodař, elektrikář, ten, kdo posuzuje stavbu z hlediska požární bezpečnosti, a další. Každý z těchto odborníků ručí za “ty své papíry”, a aby je zpracoval, zabere to mnoho hodin. V konečné podobě a přepočtu na peníze nejde o ten výsledný papír, ale množství práce, která nejde vidět.

Lidé, kteří mají ono kulaté razítko, mohou při nacenění projektu využívat honorářové řády, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Ty vychází z dlouhodobých statistik, za jak dlouho (v přepočtu na hodiny a rozumnou hodinovou sazbu) lze projekt kvalitně zpracovat. Obdobné řády mají lékaři nebo právníci. A i já podle nich cenovou nabídku za projekční práce sestavuji.

Setkávám se často s názorem “kamarád mi projekt nakreslí za polovinu peněz”. Také se setkávám s těmito lidmi poté, co chtěli ušetřit u kamaráda. V projektu byly zásadní chyby, které odpovídaly časové náročnosti. Cena obvykle odpovídá kvalitě práce…